Nepal

Nepal is tot 2006 een onafhankelijk koninkrijk geweest in het Himalayagebergte, ten noordoosten van India en ten zuiden van China. Momenteel heet Nepal officieel de Federale Democratische Repubiel Nepal. Het land is bij velen bekend door de indrukwekkende reisfolders en als land van de hoogste berg ter wereld, de Mount Everest. Nepal is één van de rijkste landen ter wereld op het gebied van cultureel erfgoed. Weinigen weten echter dat dit land tot de armste landen ter wereld behoort; meer dan 60% van de bevolking leeft onder de armoede grens. Van het toerisme profiteert slechts een fractie van de bevolking. Het onderwijs en de gezondheidszorg staan op een laag peil en veel Nepalezen zijn analfabeet. In het begin van de vijftiger jaren was maar liefst 95% van de bevolking boven de 6 jaar analfabeet. Minder dan 1% van de vrouwen was toen slechts in staat te lezen en te schrijven. Het analfabetisme in Nepal is met 60% nog steeds erg hoog. Bij vrouwen ligt het zelfs op 70%.

Bevolking
Het huidige aantal inwoners van Nepal wordt geschat op 28,5 miljoen. Het exacte aantal gehandicapten is onbekend maar volgens schattingen van de World Health Organisation (die stelt dat 15% van de inwoners van een ontwikkelingsland gehandicapt is) leven er ruim 4 miljoen gehandicapten in Nepal. Ruim 60% van de bevolking leeft onder het bestaansminimum. Daarnaast is de enorm hoge werkloosheid een groot maatschappelijk probleem.

Gehandicapten in Nepal
Gehandicapten worden in het algemeen genegeerd in de Nepalese maatschappij. Een handicap wordt ervaren als een straf van God voor gemaakte fouten in een vorig leven. Als gevolg hiervan worden gehandicapten door hun familie in huis opgesloten en verborgen voor de maatschappij. Hulp om gehandicapten zelfstandig en productief te maken wordt hen stelselmatig onthouden. Veel gehandicapten sterven daardoor vroegtijdig door verwaarlozing en ziekte. Anderen verworden tot het uitschot van de maatschappij en moeten bedelend door het leven.
Gezien de hoge concurrentie op de arbeidsmarkt kunnen gehandicapten moeizaam werk vinden. De gehandicapten die een baan hebben als ongeschoold arbeider worden dermate onderbetaald dat zij niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Gerichte scholing is dus een must voor hen.