De Vera Foundation

De doelstelling van de Vera Foundation is de integratiebevordering van de lichamelijk gehandicapten in de Nepalese maatschappij door het financieren  van medische ondersteuning.

De Vera Foundation
In de periode van 1 maart tot 15 juli 2000 en van 5 oktober tot 21 december 2001 hebben de oprichters van de stichting (Annelien Keuning en Jacques Kirch) vrijwilligerswerk verricht bij 'Technical & Skill Development Centre for Blind & Disabled' (TSDCBD) in Kathmandu.
Vanwege het werk bij TSDCBD en onverwacht intensief contact met een lokale arts is het idee ontstaan om de studenten van het centrum een medische controle te laten ondergaan. Een controle die zij niet eerder hebben gehad door het ontbreken van medici in de afgelegen gebieden of het ontbreken van de financiŽle middelen. Tijdens deze controle in 2000 bleek dat ruim 85% van de studenten in meer of mindere mate aan hun handicap geholpen kon worden. Het ontbreekt de studenten ook nu weer aan de financiŽle middelen voor deze hulp. De Vera Foundation is toen opgericht om de medische behandelingen/aanpassingen te financieren voor de studenten van TSDCBD. Inmiddels is door de Vera Foundation een fysiotherapieruimte ingericht in het centrum van de TSDCBD en zijn er 2 parttime fysiotherapeuten in dienst.
Met bovenstaande medische zorg probeert de stichting om, in nauwe samenwerking met de directie van de TSDCBD, de studenten een betere plek in de maatschappij en met name een menswaardiger bestaan te bieden. In de afgelopen jaren is het project zeer succesvol gebleken. Honderden studenten zijn inmiddels medisch behandeld en hebben een kans op een beter bestaan. Om ook in de toekomst medische behandelingen te kunnen blijven bieden is fondsenwerving noodzakelijk.

ContinuÔteit
Veel projecten in een ver buitenland gaan ten onder omdat er geen/te weinig controle of contact is met de lokale projecthouders. In het geval van De Vera Foundation is dat geen probleem. Via internet wordt contact gehouden met de TSDCBD over de voortgang. Twee keer per jaar maakt de TSDCBD een uitgebreide voortgangsrapportage met financiŽle verantwoording (zie elders op deze website).
Na 6 maanden zeer nauwe samenwerking op de school in Kathmandu, hebben de oprichters van de Vera Foundation alle vertrouwen in Mevrouw Shashi Kala Singh (oprichtster en directeur van de TSDCBD) en haar staf. Allen zijn oprecht betrokken bij het welzijn van de studenten.

FinanciŽle bewaking
Gedurende de afgelopen jaren heeft De Vera Foundation gemiddeld € 5.500 per jaar gedoneerd. De stichting financiert hiermee de fysiotherapeuten en behandelingen die vooraf zijn begroot door de TSDCBD. Twee keer per jaar ontvangt de stichting een financiŽle- en voortgangsrapportage in de vorm van een jaarverslag met foto's. Indien de daadwerkelijke kosten substantieel afwijken van de begroting, vraagt de stichting om een nadere specificatie. Op deze manier controleert de stichting de kosten van de behandelingen.

Overheadkosten
FinanciŽle hulp aan Nepal wordt veelal via een door de Nepalese overheid gecontroleerd orgaan gekanaliseerd. Uit verhalen blijkt dat een substantieel deel van deze donaties verdwijnt in het ambtelijke doolhof. Om ervoor te zorgen dat de giften aan de Vera Foundation volledig aan het beoogde project worden besteed, heeft de stichting naast een Nederlandse, ook een Nepalese bankrekening geopend waar de donaties op worden overgemaakt. De lokale projecthouder, mevrouw Shashi Kala Singh, is gemachtigd om, in overleg met de stichting, geld van deze rekening aan te wenden voor het medisch programma. Periodiek ontvangt de stichting een rekeningoverzicht van de bank. Van de ontvangen donaties blijft dan ook niets aan de beruchte 'strijkstok' hangen. Het geld gaat rechtstreeks naar het medisch project. Daarnaast declareert de stichting gťťn overhead kosten. Elke geschonken euro komt dus direct ten goede aan een Nepalese gehandicapte!